Nová publikace o zákonu o realitním zprostředkování

Nový komentář k zákonu o realitním zprostředkování přináší praktický a zasvěcený výklad jednotlivých ustanovení s přesahy do související právní úpravy. Předkládá východiska nejasností a nepřesností zákona o realitním zprostředkování:

- Co je součástí služeb realitního zprostředkovatele?

- Jaký je právní režim rezervační zálohy?

- Kdy jsou peníze převzaté realitním zprostředkovatelem úschovou?

- Kdo, jak a kdy má platit provizi realitnímu zprostředkovateli?

- Jak se vyhnout švarcsystému při spolupráci mezi makléřem a realitní kanceláři?

- Kdy může zájemce odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování?

A mnohých dalších.

Komentář obsahuje řadu příkladů z dosavadní rozhodovací praxe soudů, které jsou využitelné pro výklad právní úpravy zákona o realitním zprostředkování. Kromě soukromoprávních aspektů nového zákona je věnován prostor i těm správněprávním, včetně problematiky správní kontroly a přestupků zakotvených v novém zákoně o realitním zprostředkování.

Autorský tým je složen z advokáta specializujícího se na realitní právo, majitele sítě realitních kanceláří, který pravidelně školí právo pro realitní makléře, a právního akademika, který umí spojit akademickou hloubku textu s jeho přístupností pro laiky.

Komentář je určen pro právnickou obec, ale je sestaven tak, aby byl srozumitelný i pro neprávníky z řad realitních zprostředkovatelů a jejich klientů, kterým pomůže s orientací v nové právní úpravě.

Pokud máte zájem o 20% slevu na publikaci komentáře k ZRZ, stačí vyplnit tento formulář do 17. 6. 2020 a slevu vám poté zašleme na vámi uvedený e-mail.

Rozsah publikace je 164 stran. Cena před slevou je 490,– Kč. Více informací o publikaci najdete přímo na stránkách nakladatelsvtí

O autorech:

JUDr. Lukáš Slanina, advokát – partner ARROWS advokátní kancelář, s. r. o. Advokát specializovaný na právní podporu podnikání realitních zprostředkovatelů. Spolu se svým týmem právně zajišťuje více než 1200 realitních obchodů ročně a řeší desítky soudních a mimosoudních sporů mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty. Pravidelně školí právo pro realitní zprostředkovatele, vede seminář na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a je zkušebním komisařem u advokátních zkoušek. Časopisem Ekonom byl vyhlášen mezi inovativními právníky roku 2018.

Michal Pazdera, realitní zprostředkovatel – spolumajitel realitní sítě JUSTO Česká republika V realitním oboru působí od roku 2008. Za tu dobu se podílel na více než 700 realitních transakcích. Postupně se z realitního makléře, přes majitele kanceláře, generálního ředitele realitní sítě dopracoval až na spolumajitele realitní sítě JUSTO. Jeho školení, workshopy, webináře a vystoupení na konferencích a kongresech absolvovalo více než 6 000 realitních makléřů. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL v rámci uplatňování AML/CFT zásad v praxi. Zastupoval ČR před členy Evropské komise v rámci hodnocení toho, jak ČR implementovala IV. AML směrnici. Dvakrát zastupoval ČR při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu na téma Vývoje trhu rezidenčních nemovitostí, makroobezřetnostních opatření zaváděných ČNB a rizika legalizace výnosů trestné činnosti a financování terorismu v realitním sektoru. Aktivně se zapojil do legislativního procesu při tvorbě zákona o realitním zprostředkování, kdy vystupoval přímo v ústavně právním i hospodářském výboru PSP ČR. Zastupuje realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad v souladu s platnou metodikou FATF, V. AML směrnicí a AML zákonem. Je členem Spolku pro ochranu osobních údajů, České Compliance Asociace a jeho společnost je členem Asociace realitních kanceláří České republiky a Občanského sdružení majitelů domů v ČR. Realitní obor jej baví, má jej rád, má k němu velký respekt a záleží mu na tom, jak ho celá společnost vnímá. Proto se začal věnovat školení, přednáškám a publikování.

Mgr. Tomáš Grygar – Právnická fakulta UP v Olomouci, asistent soudce Ústavního soudu Mgr. Tomáš Grygar působí jako interní doktorand na katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D.), obor správní právo a na Ústavním soudu jako asistent ústavního soudce JUDr. Radovana Suchánka, Ph.D. V letech 2015–2017 pracoval jako asistent poslance Evropského parlamentu Ing. Petra Macha, Ph.D., pro právní otázky, následně jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák. Spolupracoval rovněž se zlínskou advokátní kanceláří Petráš Rezek, poskytující komplexní právní poradenství pro realitní zprostředkovatele a školení nového realitního zákona. Pravidelně publikuje v předních tuzemských recenzovaných časopisech (Právní rozhledy C. H. Beck, Správní právo, Bulletin advokacie, Časopis pro právní vědu a praxi a další). Je autorem monografie Specifika řízení o přestupku právnické osoby (C. H. Beck, 2020), spolupodílel se na monografii Správní trestání (Leges, 2017), je jedním ze tří spoluautorů připravované učebnice Správní právo procesní (C. H. Beck) a vedoucím autorského kolektivu připravované monografie Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení (Wolters Kluwer). Za své odborné příspěvky získal řadu ocenění, včetně ceny rektora Univerzity Palackého v Olomouci.