Specialisté na reality a právo

Chcete si s bytem „koupit“ i podíl na pokutě?

29. 8. 2016, Zpět na aktuality

Ohledně PENB toho bylo již mnoho napsáno, dovolte nám však seznámit Vás v souhrnném přehledu o problematice PENB, a to zejména z pohledu kupujícího klienta.

Předpokládáme, že se mezi námi nenajde nikdo, kdo by na výše uvedenou otázku odpověděl kladně, ať už se týká jakéhokoliv tématu.

My se dnes budeme snažit vysvětlit problematiku PENB, nejen z pohledu prodávajících, ale záměrně také z pohledu kupujícího klienta, a to především při nákupu bytové jednotky.

Co je to PENB? – průkaz energetické náročnosti budovy. Přehledně nám říká, jakou energii je třeba dodat do budovy, aby v ní byla konstantní teplota (tzn. dodaná energie na vytápění i chlazení). Tato hodnota je uváděna v kWh na 1 m² na rok a dle dosažené hodnoty je nemovitost zařazena do klasifikační třídy (A – G) a to v grafické části PENB.

Kdo musí mít PENB zpracován? – celou problematiku PENB upravuje zákon 406/2000 Sb., konkrétně § 7a. Tento paragraf uvádí v jakých situacích je vlastník budovy, SVJ (společenství vlastníků jednotek) či vlastník jednotky povinen mít zhotoven PENB. Velmi zjednodušeně řečeno, nyní je to vždy při prodeji či pronájmu budovy či její ucelené části. Ucelenou částí je např. bytová jednotka.

Mám 3 vyúčtování a nebojím se je použít! – to je skvělá zpráva, protože máte pořádek v dokladech a bude jistě radost s vámi spolupracovat. Nicméně vaší povinnost předložit PENB to nikterak nemění.

Mohu nechat PENB zpracovat zpětně? – každý zpracovaný PENB se zaznamenává do databáze u Státní energetické inspekce, která má přehled o tom, pro kterou budovu byl PENB zpracován a k jakému datu se tak stalo. Samozřejmě i zde platí, lepší pozdě nežli později. My doporučujeme zpracovat PENB před samotným zahájením prodeje či pronájmu.

Co hrozí, pokud není PENB zpracován? – při prodeji či pronájmu budovy či její ucelené části, může být udělena pokuta, pokud není zpracován PENB: fyzické osobě až do výše 100.000,– Kč a právnické osobě až do výše 200.000,– Kč. SVJ je právnickou osobou, takže mu hrozí sankce až do výše 200.000,– Kč.

Proč mě poradce JUSTO otravuje s PENB? – dle zákona musí zprostředkovatel uvést v informačních či reklamních materiálech klasifikační třídu. Pokud neobdrží grafickou část PENB od majitele, uvede klasifikační třídu G, jinak mu hrozí pokuta dle výše uvedených parametrů. Tímto však defacto poukazuje na to, že PENB není zpracován a vystavil by tak pokutě i Vás.

Stačí kopie PENB? – bohužel nestačí. Zákon jasně říká, že má být předán originál či ověřená kopie. Avšak forma předání není jasně definována. Pokud byste rádi věděli více, neváhejte se obrátit na naše poradce, kteří Vám rádi k tomuto řeknou více.

Kupujete-li bytovou jednotku a SVJ nemá PENB zpracován, hrozí Vám tedy, že si koupíte podíl na pokutě, jelikož Státní energetická inspekce může pokutu udělit zpětně. Ale členem SVJ již budete Vy, jakožto nový vlastník. Je tedy ve Vašem zájmu PENB požadovat před uzavřením příslušné smlouvy.

Doporučujeme Vám tedy PENB požadovat i při nákupu bytové jednotky.


Máte dotaz nebo si nejste jisti? Zašlete nám zprávu.

Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Michal Pazdera

Michal Pazdera

JUSTO Česká republika

Spoluautor komentáře k realitnímu zákonu. Člen dozorčí rady ARK. Člen odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL. 3× zastupoval ČR při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu. Zastupoval ČR při setkání se zástupci evropské komise. Zastupoval realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad. Aktivně se podílel na přijímání realitního zákona. 2× vystupoval na schůzi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. A jednou vystupoval v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Více o autorovi článku