Specialisté na reality a právo

Hodnocení České republiky výborem Moneyval s účastí JUSTO

13. 3. 2018, Zpět na aktuality

Ve dnech 5. – 16. 3. 2018 proběhla v Praze na Finančním analytickém úřadě návštěva hodnotitelů výboru Rady Evropy Moneyval. Hodnocení bylo zaměřeno na opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu a proběhlo na základě doporučení FATF 2012 a v souladu s Metodikou FATF. V rámci tohoto rozsáhlého hodnocení bylo třeba zapojit i privátní sektor, aby náležitě prezentoval chápání této problematiky v rámci českého trhu. Za realitní sektor obdrželo pozvánku JUSTO, a tak se Pavlína Pazderová a Michal Pazdera ujali tohoto úkolu a reprezentovali realitní sektor.

Hodnocení probíhalo 45 minut. Probírána byla především témata preventivních opatření a podávání oznámení o podezřelemém obchodu.

Celkově jsme hodnotili tyto oblasti:

⇒ rizika praní peněz a financování terorismu, posuzování v rámci činnosti, produktů, klientů, zmírňování rizik a nastavení systému CDD v souvislosti s těmito riziky

⇒ kontrola prodávajících i kupujících ve vztahu k mezinárodním sankcím

⇒ Systém vnitřních zásad a hodnocení rizik

⇒ specifická rizik FT a opatření proti nim

⇒ spolupráce s veřejným sektorem

⇒ uplatňování systému vnitřní kontroly

⇒ proškolování zaměstnanců při zahájení spolupráce

⇒ pravidelné proškolování zaměstnanců každých 12 měsíců

Výstupem z celého procesu hodnocení bude hodnotící zpráva České republiky, která by měla být zveřejněna v prvním čtvrtletí roku 2019.

Michal Pazdera

Michal Pazdera

JUSTO Česká republika

Spoluautor komentáře k realitnímu zákonu. Člen dozorčí rady ARK. Člen odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL. 3× zastupoval ČR při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu. Zastupoval ČR při setkání se zástupci evropské komise. Zastupoval realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad. Aktivně se podílel na přijímání realitního zákona. 2× vystupoval na schůzi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. A jednou vystupoval v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Více o autorovi článku