Specialisté na reality a právo

Změna výše nájemného v průběhu trvání nájemní smlouvy

15. 8. 2017, Zpět na aktuality

Jste-li účastníkem nájemní smlouvy, a to zejména smlouvy na dobu neurčitou, která má z vašeho pohledu nájemníka příliš vysoké nájemné, nebo z pohledu pronajímatele nájemné příliš nízké, mohlo by vás zajímat, jak takový stav upravit v rámci účinné nájemní smlouvy.

Nejsnadnější řešení se pochopitelně nabízí formou dohody mezi účastníky smlouvy, tedy pokud se pronajímatel s nájemníkem, nebo opačně, s účinností od konkrétního data dohodnou na úpravě výše nájemného. Smluvní vztah v podobě nájemní smlouvy poté stačí snadno upravit například dodatkem na základě zmíněné dohody. Není-li však taková dohoda možná, legislativa nám umožňuje následující postup.

Konkrétně § 2249 NOZ takový postup upravuje a pronajímatel či nájemce může v písemné formě navrhnout druhé straně zvýšení či snížení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě. Případné zvýšení, spolu s tím, k němuž došlo již v uplynutí posledních třech letech, však nemůže být vyšší než 20 %.

Jakým způsobem vypočítat obvyklé nájemné v daném místě upravuje prováděcí předpis, a to nařízení vlády č. 453/2013 Sb., které nám umožňuje dva způsoby:

  • Zajištěním posudku znalce o výši obvyklého nájemného (dle § 3 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení), nebo
  • Stanovením výše na základě doložení nejméně 3 srovnatelných nájemných, považovaných za srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě (dle § 3 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení)

Nesouhlasí-li druhá strana s takto doloženou úpravou výše nájemného, má strana, která navrhla změnu nájemného, případně možnost požádat, aby výši nájemného určil soud.


Zajímá vás více k tomuto tématu? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže.

Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

● Michal Zuna

Michal Zuna

JUSTO Česká republika

Vybrat si tu složitější, avšak správnou a poctivou cestu bylo jednoduché rozhodnutí. V obchodě se pohybuji přes devět let a setkal jsem se s různými pohledy na klientský přístup ať už v obchodní, nebo partnerské rovině (kde klientem jsou pro mě naši realitní poradci). Jako jednatel společnosti JUSTO mám příležitost uplatnit pravidlo, že klient je pro nás nejdůležitější součástí byznysu. Proto pro Vás připravím vždy nadstandardní způsob řešení. Mám radost ze zvyšujících se požadavků klientů, kdy dnešní nadstandard může být zítra průměrem. To je motiv k neustálému hledání nových nástrojů a způsobů, jak Vás učinit spokojenými, a především je to motiv k průběžnému vzdělávání mne samotného i našeho týmu. Ve volném čase rád sportuji. Zejména mě baví inline bruslení nebo cvičení na TRX. Mám rád cestování, ať už za relaxem, nebo gastronomií.

Více o autorovi článku