Specialisté na reality a právo

Potřebujete použít při prodeji či nákupu nemovitosti v České republice zahraniční listinu?

27. 6. 2017, Zpět na aktuality

Možná již za sebou máte zkušenost s používáním zahraničních listin na českých úřadech a možná Vás tato zkušenost teprve čeká.

V dnešním článku bych vás rád obecně seznámil s tím, jaké náležitosti musí mít zahraniční dokumenty, které budete používat v České republice.

Při používání zahraničních listin v Česku je potřeba zajistit úřední překlad listiny do češtiny (pokud je listina v cizím jazyce) a také zjistit, zda je nebo není nutné mít vyšší ověření listiny. Prvotní informace, ze které budeme vycházet je, v jakém státě listina vznikla (a případně v jakém státě má být použita – zde se bavíme o použití v České republice). Na základě této skutečnosti zjišťujeme, zda je nutné mít vyšší ověření listiny (superlegalizaci) nebo postačí tzv. apostila.

Abychom se neztratili v pojmech, uvádím zde zjednodušenou definici superlegalizace i apostily.

Superlegalizace je vyšší ověření listin, které spočívá v ověření pravosti podpisů, otisků úředních razítek a pečetí na této listině. Listina je opatřena legalizační doložkou. Superlegalizaci provádí akreditovaný zastupitelský úřad ČR v dané zemi. Seznam zastupitelských úřadů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Ověření zastupitelským úřadem následuje až po ověření příslušnými orgány a následně ministerstvem zahraničních věcí daného státu.

Apostila (Apostille) je doložka, která prokazuje pravost podpisů, či otisků úředních razítek a pečetí na dokumentu. Připojuje se k oficiálním listinám ve formě doložky na konec daného dokumentu. Apostila nahrazuje tzv. superlegalizaci. Provádí se v zemi, ve které byl dokument vytvořen. Dokument s apostilou nemusí být pak ověřován zastupitelským úřadem ČR. Apostila se vydává v úředním jazyce daného státu, ale je potřeba, aby byl tento dokument přeložen také do úředního jazyka, kde má být dokument použit. Apostilu je oprávněn vydat příslušný apostilní orgán (příslušný úřad v dané zemi). Seznam těchto úřadů naleznete u jednotlivých států zde…. A jak vypadá apostila? Vzorovou apostilu naleznete zde…


A jak zjistíte, zda musíte mít dokument opatřený superlegalizací nebo zda postačí apostila?

Apostila vám bude stačit, pokud listina byla vydána ve státě, který je smluvní stranou Úmluvy o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin, která byla přijata v Haagu 5. října 1961 (Haagská úmluva). Seznam těchto států naleznete zde…

Naopak superlegalizaci budete potřebovat u všech ostatních států, které nejsou smluvní stranou Haagské úmluvy.

Ale nezoufejte. Existuje ještě výjimka, kdy nebudete potřebovat ani apostilu, ani superlegalizaci.

V případě, že má Česká republika uzavřenou bilaterální dohodu s daným státem, není nutná ani superlegalizace, ani apostila. Nicméně tady pozor! Tato výjimka neplatí pro všechny dokumenty. Seznam států, se kterými má Česká republika uzavřenou bilaterální dohodu, včetně seznamu dokumentů, na které se vztahuje tato výjimka, naleznete zde… (příloha „Příslušná ustanovení ve dvoustranných smlouvách týkající se osvobození od ověřování“).

Toto byl jen základní obecný přehled. V případě, že byste potřebovali řešit Vaši konkrétní situaci při prodeji či nákupu nemovitosti, neváhejte se na mě obrátit, společně najdeme řešení. Kontaktujte mě prostřednictvím formuláře níže.

Článek byl vytvořen ve spolupráci s Pavlínou Pazderovou.


Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

● Tomáš John

Tomáš John

JUSTO Teplice

Každý člověk je jedinečný a má určité dispozice (vlohy), které by měl rozvíjet. Já jsem se narodil jako obchodník – analytického zaměření, který se rád vzdělává, a proto jsem se v realitách našel. Realitní makléř snoubí všechny tyto dovednosti. Nejsem kreativec a rád se nechávám inspirovat od druhých, proto pracuji se svou partnerkou, se kterou tvoříme silný tým, který využívá nejmodernější marketingové nástroje a sleduje nové trendy, které aplikujeme v praxi v oblasti prodeje realit. Rád dělám věci jinak, nově, precizně, a proto jsem si vybral firmu JUSTO, kde se mohu realizovat podle svých představ.

Více o autorovi článku