Specialisté na reality a právo

Nový stavební zákon, koho se týká a co nám přinese?

12. 1. 2022, Zpět na aktuality

Novela stavebního zákona, která byla schválena vládou by měla vstoupit v platnost 1. července 2023. Podívejme se teď společně na největší změny které s ním souvisí.

V první řadě jde o velkou systémovou změnu, která se týká především nové státní stavební struktury. Soustava stavebních úřadů by se měla sjednotit a vytvořit jednotnou soustavu svatebních úřadů spadajících pod stát. V čele bude stát Nejvyšší stavební úřad, následují Specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady, vzniknout by měly už v lednu 2022. Díky tomu vám k povolení bude stačit jedno razítko a zkrátí se i lhůty pro povolení staveb, například u rodinného domu byste měli vědět na čem jste už do dvou měsíců, což je rozhodně příjemná změna!

Říkáte si, že se vás nový stavební zákon netýká, protože neplánujete stavbu? Vyvedu vás z omylu, tyto změny se totiž týkají všech co se chystají koupit či pronajmout byt. Dnes je běžné, že povolení stavby bytu v Brně, trvá průměrně více než 5 let. Další důležitou změnou by mělo být zrychlení a zjednodušení samotného stavebního řízení. Investoři by tak do roka mohli mít stavební povolení, což by mělo zajistit více bytů a zpomalit tak růst jejich cen. Díky novému stavebnímu zákonu, by tak mělo být bydlení opět přístupnější i pro lidi ze střední třídy.

21. století i na stavebních úřadech

Nově bude možné podání projektové dokumentace online, odpadá tak nutnost nosit na úřady desítky šanonů s dokumenty. Digitalizace by měla začít fungovat v roce 2023 a usnadnit tak nejen podání samotné, ale i kontrolu postupu a procesů povolení, díky tomu bude snazší hlídat třeba dodržování lhůt. Samozřejmě ale i nadále zůstává možnost podat žádosti v klasické, papírové verzi příslušnému úřadu.

Má to i nějaká negativa?

Ano, samozřejmě negativa najdeme všude, a ani nový stavební zákon se bez nich neobešel. Systém schvalování staveb nyní spadá pod stát, nebude tedy svěřeno obcím jako tomu bylo dosud. Výjimkou jsou zatím Praha, Brno a Ostrava, které si vybojovaly možnost vytvoření vlastních stavebních předpisů, další města bohužel takovou možnost přizpůsobit svým podmínkám nemají.

Jedním z negativ je bezpochyby i zhoršení ochrany životního prostředí. Nově o kácení stromů a zásazích v lesích budou rozhodovat stavební úřady, které často neznají místní poměry. Je důležité se uvědomit, že mezi stavby se řadí například i nové silnice, dálnice ale i mosty přes řeky. Nový stavební zákon tak v této oblasti může vést k nekoordinované zástavbě krajiny. Nezbývá než doufat, že při dalším projednávání zákona začneme více myslet i na krajinu kolem nás.

Jana Makešová

Jana Makešová

Věřili byste tomu? Už přes 20 let chodím po světě realit. S hlavou vztyčenou a nohama na zemi. To proto, abych pro vás byla tou největší oporou. Stanu se vaším poradcem ve věcech, kterým nerozumíte, a vyřeším vše potřebné od financování po ty nejmenší detaily. Ozvěte se mi a já už se o vše postarám za vás.

Více o autorovi článku