Specialisté na reality a právo

Premiér a předseda sněmovny podepsali novelu AML zákona a odeslali ji do sbírky zákonů ke zveřejnění.

10. 12. 2020, Zpět na aktuality

Prezident republiky v pátek 4. 12. 2020 podepsal zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl dnes odeslán do sbírky zákonů ke zveřejnění. Co nyní bude se zákonem? Od kdy bude účinný? Co nejzásadnějšího přinese?

Zákon 7. 12. 2020 doputoval do sněmovny k podpisu předsedou vlády a předsedou sněmovny. Dnes (10.12. 2020) byl odeslán do sbírky zákonů ke zveřejnění.

Co přinese zákon do světa realitního zprostředkování

Pod ustanovením „a další související zákony“ lze najít i zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. Takže novela AML zákona přináší i novelu realitního zákona. Jedná se o změny v § 5 a § 6, které řeší bezúhonnost realitních zprostředkovatelů.

Především novela aplikuje moderní postupy a připouští širší využití technologií.

Nicméně stále více je zdůrazňován přístup povinných osob (realitních zprostředkovatelů nevyjímaje), který je založený na vyhodnocování a řízení rizik. A to včetně školení spolupracovníků realitních zprostředkovatelů.

Tato novela tak ještě méně nahrává plošným a vzorovým řešením, která nezohlední skutečnou činnost a postupy v dané realitní kanceláři.

Každá povinná osoba musí znát své vnitřní postupy a ty zohlednit v systému vnitřních zásad a hodnocení rizik.

Dále zákon přináší podstatné novinky v těchto oblastech:

 • Rozšíření okruhu povinných osob, které mohou převzít identifikaci od zástupce povinné osoby. Dříve bylo umožněno pouze u bank a finančních institucí. Novela připouští toto využití u všech povinných osob. U realitních zprostředkovatelů také. Za předpokladu, že zástupce je vázán vnitřními předpisy povinné osoby, a jestliže povinná osoba nese odpovědnost za škodu způsobenou činností této osoby. Není tedy nutné, aby za realitní zprostředkovatele prováděli identifikaci a kontrolu zaměstnanci. Nově budou moci identifikaci a kontrolu provádět i spolupracující realitní zprostředkovatelé, kteří nejsou zaměstnanci.
 • Rozšíření možností při identifikaci klientů.
  • Díky novele budou moci všechny povinné osoby využít prostředky pro elektronickou identifikaci v rámci identifikace klienta (§ 8a). Tímto je myšleno zejména eOP a také BANK ID.
  • Stále zůstane zachovaná možnost zprostředkované identifikace (§ 10)
  • V převzetí identifikace (§ 11) nově přibyla možnost využití dalších způsobů dálkové identifikace. O tomto tématu vám přineseme více informací v dalším článku.
 • Zesílenou identifikaci a kontrolu v případech, kdy na základě hodnocení rizik bude klient, obchod či obchodní vztah představovat vyšší riziko. Zde půjde o potřebu komplexního hodnocení rizik. Tzn. včetně vyhodnocení rizik na úrovni zeměpisného rizika a také o kombinaci s obchody s politicky exponovanými osobami.

Kdy bude zákon účinný?

Přímo v zákoně se počítá s účinností 15. dnem po vyhlášení ve sbírce zákonů. Proč nebude zákon účinný od 1. 1. 2021 nebo od 1. 7. 2021?

Tato výjimka oproti § 3 odst. 3 zák. č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv je možná díky tomu, že se jedná o provedení tzv. 5. AML směrnice (SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU). Tuto směrnici měli členské státy provést do 10. 1. 2020.

Dá se očekávat, že zákon bude ve sbírce zákonů vyhlášený v pátek 18. 12. nebo v pondělí 21. 12. 2020. V prvním případě nastane účinnost zákona 2. 1. 2021. Ve druhém případě to bude 5. 1. 2021. Jakmile bude zákon vyhlášený ve sbírce zákonů, přineseme vám informaci.

Závěr

Celkově lze novelu hodnotit dvěma úhly pohledu.

 1. Dává více možností pro přístup a volbu řešení každé povinné osoby. Což je pozitivní.
 2. Dává více možností pro přístup a volbu řešení každé povinné osoby. A to je negativní. Protože musíte nastavit postupy. Zaškolit spolupracovníky. Upravit nastavení softwaru. Změnit systém vnitřních zásad a hodnocení rizik. Vše v čase cca 23 dní…

V JUSTO vidíme novelu právě pozitivní optikou. Díky průběžnému sledování a důsledné přípravě víme, že budeme připravení a v příštím roce začneme na plno využívat potenciálu technických řešení, které novela zavádí.

Michal Pazdera

Michal Pazdera

JUSTO Česká republika

Spoluautor komentáře k realitnímu zákonu. Člen dozorčí rady ARK. Člen odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL. 3× zastupoval ČR při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu. Zastupoval ČR při setkání se zástupci evropské komise. Zastupoval realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad. Aktivně se podílel na přijímání realitního zákona. 2× vystupoval na schůzi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. A jednou vystupoval v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Více o autorovi článku