Specialisté na reality a právo

Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí včas a správně

24. 1. 2020, Zpět na aktuality

Každý rok se nás klienti ptají na informace ohledně daně z nemovitých věcí, proto přinášíme stručný článek, který vám objasní nejzákladnější užitečné informace k této dani.

Úvodem je důležité si vyjasnit, že se skutečně jedná o DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ – nikoli daň z NABYTÍ nemovitých věcí. O dani z nabytí nemovitých věcí napíšeme v jiném článku. Nejzazší termín pro letošní podání přiznání k dani z nemovitých věcí je pátek 31.1.2020 a povinnost se k této dani přihlásit náleží každému, kdo v roce 2019 nabyl nemovitost – koupí, darem, dědictvím nebo jiným způsobem. Přihlášení učiníte osobní návštěvou vašeho místně příslušného finančního úřadu nebo online. V následujících letech již hradíte daň na základě výzvy, kterou vám finanční úřad zasílá automaticky. Pokud jste nabyli nemovitosti v různých krajích, je potřeba podat vždy daňové přiznání v každém kraji, kde se vaše nabyté nemovitosti nachází.

Naproti tomu každý, kdo v roce 2019 nemovitost pozbyl, má povinnost se od daně z nemovitých věcí odhlásit. Každý finanční úřad preferuje jiný způsob – někde postačí telefonát, jinde vyžadují osobní návštěvu úřadu.

Pro zaplacení daně máte termín do 31.5., při dani vyšší než částka 5 000,– Kč máte možnost rozdělit platbu na dvě splátky a splatnost druhé splátky je až do konce listopadu (pro zemědělce a chovatele ryb platí termíny: konec srpna a konec listopadu).

Tzv. dílčí daňové přiznání se podává např. v případě pozemkových úprav, kdy se změní výměra pozemku, tudíž i výpočet daně z nemovitosti.

Za pozdní podání přiznání vám finanční úřad „odpustí“ pokutu v případě, že její výše nepřesáhne 200,– Kč. Navíc máte ochrannou lhůtu 5 dní, kdy se opožděné podání daňového přiznání toleruje. Jakékoli pokutě předchází výzva úřadu – pokud po výzvě daň uhradíte, většinou se pokutě vyhnete. Pokud neuhradíte daň ani po výzvě, začíná pokuta na minimální částce 500,– Kč.

Určitě se podívejte na užitečné odkazy pod článkem. Pro detailnější informace se obraťte na daňového poradce.

Užitečné odkazy:
Formuláře finanční správy
Přehled koeficientů pro výpočet daně

Tadeáš Vaverka

Tadeáš Vaverka

VAVERKA reality, partner Justo

Na realitním trhu jsem od roku 2013. Po dva roky se běžně stávalo, že se mě známí ptali: „Pořád děláš v realitách?“ Nebylo obvyklé, aby v tomto oboru začal 21ti letý člověk a aby vydržel déle než 6 měsíců, natož několik let. Dnes už vím, že v realitách jsou důležitější věci než věk, a to píle, slušnost, pokora, nápaditost a chuť se pořád učit. Mám jednoduchou životní filosofii a tu uplatňuji v osobním i pracovním životě – dělej, co tě baví, dělej to dobře a buď slušný člověk.

Více o autorovi článku