Prověření klienta

JUSTO je první realitní sítí na českém trhu, která veřejně a zdarma umožňuje prověření platnosti osobních dokladů klientů a jejich kontrolu vůči sankčním seznamům EU.

Kontrola vůči sankčnímu seznamu EU

Ověřte klienta (jméno osoby nebo firmu) vůči konsolidovanému seznamu sankcí Evropské unie. Do kolonky uveďte datum narození klienta.

Povinnost této kontroly včetně záznamu výsledku kontroly ukládá při identifikaci klienta zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tzv. AML zákon.

Kontrola platnosti dokladu ČR

Provedli jste identifikaci na základě AML zákona podle osobního dokladu vydaného Českou republikou? Níže můžete ověřit jeho platnost.

Ověřte osobní doklad vydaný Českou republikou oproti databázi MVČR neplatných (tedy např. ztracených či odcizených) dokladů. Do kolonky datum uveďte datum platnosti uvedené na dokladu.

Cílem této stránky je usnadnit povinným osobám podle zákona č. 253/2008 Sb. plnění jejich povinností při identifikaci klienta. Prověření je poskytováno uživatelům stránky zdarma.

Seznamy kontrol na této stránce zajišťují přístup veřejnosti k veřejným seznamům „Sankční seznam EU“ a „Databáze neplatných dokladů MVČR“.

Provozovatel této stránky nemá kontrolu nad externím zdrojem dat poskytovaných při vyhledávání dat na této stránce a nenese nad ním žádnou odpovědnost. Provozovatel rovněž neručí za aktuálnost těchto externích zdrojů dat.

V případě, že se zadaná osoba na sankčním seznamu nachází, ověřte, zda se skutečně jedná o vámi zadanou osobu, a to na základě dalších údajů, které máte k dispozici (např. datum narození), případně v předpisu, na základě kterého je sankce prováděna. Pokud i poté dojdete k závěru, že se jedná o osobu, na níž se vztahují mezinárodní sankce, kontaktujte Finanční analytický úřad