Specialisté na reality a právo

Chystané omezení poskytování 100% hypotečních úvěrů

20. 7. 2016, Zpět na aktuality

Financování koupě rezidenčního bydlení s ohledem na rekordně nízké úrokové sazby výrazně nahrává využití hypotečního úvěru, a to kolikrát i v případě, kdy kupující je schopen pokrýt pořizovací cenu nemovitosti vlastními zdroji. Je si totiž velmi dobře vědom skutečnosti, že prostředky které si ponechá pokrytím z hypotečního úvěru volné, může zhodnotit nejen na kapitálových trzích výrazně výhodněji.

Jak je to ale v opačném případě, když kupující potřebuje pokrýt úvěrem celou pořizovací cenu nemovitosti? Je odpovědností každého kupujícího vyhodnotit, zda-li je tato forma pro něj s ohledem na případné další aktuální zadlužení dlouhodobě udržitelná, nebo raději zamýšlený nákup nemovitosti na krátký čas odloží. Tomu však nenahrává dnešní doba, kdy si kupující přeje vlastnit pořizovanou věc, v našem případě nemovitou, ihned.

V tuto chvíli se banky a pobočky zahraničních bank řídí „Doporučením k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí“ od České národní banky (ČNB), která doporučuje, aby poměr úvěrů s LTV vyšším než 90 % (pozn.: poměr půjčených prostředků k hodnotě zástavy), nečinil více než 10 % objemu poskytnutých úvěrů. Většina bank sama uvádí, že tento poměr se pohybuje v jednotkách procent a portfolio poskytnutých úvěrů je z pohledu tohoto doporučení zdravé. Zároveň je otázkou, začne-li ČNB doporučení na výši LTV postupně zvedat, zda-li si banky, které budou chtít pokračovat v poskytování hypotečních úvěrů s LTV nad 90 %, nebudou právě takové úvěry díky uvedenému zdravému poměru objemu hypoték, dovolit poskytovat i nadále.

Michal Zuna

Michal Zuna

Michal Zuna

JUSTO Česká republika

Vybrat si tu složitější, avšak správnou a poctivou cestu bylo jednoduché rozhodnutí. V obchodě se pohybuji přes devět let a setkal jsem se s různými pohledy na klientský přístup ať už v obchodní, nebo partnerské rovině (kde klientem jsou pro mě naši realitní poradci). Jako jednatel společnosti JUSTO mám příležitost uplatnit pravidlo, že klient je pro nás nejdůležitější součástí byznysu. Proto pro Vás připravím vždy nadstandardní způsob řešení. Mám radost ze zvyšujících se požadavků klientů, kdy dnešní nadstandard může být zítra průměrem. To je motiv k neustálému hledání nových nástrojů a způsobů, jak Vás učinit spokojenými, a především je to motiv k průběžnému vzdělávání mne samotného i našeho týmu. Ve volném čase rád sportuji. Zejména mě baví inline bruslení nebo cvičení na TRX. Mám rád cestování, ať už za relaxem, nebo gastronomií.

Více o autorovi článku