Specialisté na reality a právo

Prodáváte či pronajímáte nemovitost nacházející se v památkové zóně?

18. 7. 2017, Zpět na aktuality

Často se lidé domnívají, že se vyhnou povinnosti opatřit si PENB podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a mylně se odvolávají na § 7, odst. 5 písm. b) zákona.

Citace zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 7, odst. 5 písm. b)

(5) Požadavky na energetickou náročnost budovy podle odstavců 1 až 3 nemusí být splněny

[…]

b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,

[…]

Ale pozor, povinnost opatřit si PENB řeší § 7a, odst. 1 až 3. Tento paragraf upravuje zároveň i výjimky z povinnosti opatřit (nebo v případě majitele jednotky předložit) PENB, a to v odst. 5, který odkazuje na § 7 odst. 5. Zde ale výše zmiňované písmeno b) již chybí!

Citace zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, § 7a, odst. 5

[…]

(5) Povinnosti podle odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), g), h), i) a j) a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci.

[…]

Co z toho plyne?

Že pokud takovou nemovitost vlastníte a není v památkové rezervaci (neplést s památkovou zónou) nebo není kulturní památkou (seznam kulturních památek naleznete zde), povinnosti opatřit si PENB se nevyhnete. A dobrá zpráva nakonec. Umíme zprostředkovat PENB, a to i včetně dotační a investiční analýzy, která Vám ukáže, jak můžete získat zpět až 50 % investované částky do snižování energetické náročnosti budovy (výměny oken, zateplení fasády, vytápění, podlahy).


Pokud vás zajímá cokoliv k tomuto tématu, napište mi prostřednictvím formuláře níže, rád vám dotaz zodpovím.

Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

● Slavomír Marek

Slavomír Marek

JUSTO Ústí nad Labem

JUSTO Teplice

To, že jste na těchto webových stránkách, je důkaz, že patříte k moudrým lidem, kteří hledají odborníka v oblasti realit. Gratuluji, právě jste mě našli! Specializuji se na reality a právní problematiku s tím spojenou, ale hlavně jsem člověk, pro kterého poctivost a důvěra nejsou jen prázdná slova. V dnešní době můžeme koupit kvalitní potraviny, nápoje a vlastně vše, co k životu potřebujeme. Ale co v oblasti realitních služeb? Nezasloužíme si snad i v tomto oboru kvalitu a jistotu? Vždyť tady nejde jen např. o párek, který, když nám nechutná, vyhodíme. Mnohdy jde o Vaše celoživotní úspory! A proto jsem se rozhodl působit v realitním oboru a ukázat Vám, že i tady máte nárok na kvalitu, jistotu, slušnost a poctivost. Je to jen otázka volby.

Více o autorovi článku