Specialisté na reality a právo

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví z pohledu daně z nabytí nemovitých věcí

12. 6. 2017, Zpět na aktuality

Pokud vám jako oprávněnému nájemci jednotky byl převeden družstevní byt do osobního vlastnictví, vztahuje se na vás osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí.

Povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se vás však nadále týká.

Tento osvobozený převod je třeba finančnímu úřadu přiznat příslušným formulářem.

Jedná se o vzor číslo 3, tiskopis 25 5551 (naleznete zde): „Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnictví k nemovité věci osvobozeného od daně a při zániku daňové povinnosti podle § 55 zákonného opatření“. Ten se použije u převodů realizovaných po 1. 11. 2016.

Jak si s tím poradit?

Je to snadné, zde je návod:

1. vyplníte tiskopis (před vyplněním interaktivního tiskopisu si jej nezapomeňte nejprve uložit ve svém počítači)

2. do příloh uvedete kupní smlouvu či jinou listinu, podle které jste nemovitost nabyli, a dále vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva

3. v řádku 58 uvedete osvobození na základě § 8

4. v řádku 59 specifikujete, z jakého titulu jste osvobozeni, tzn. „převod jednotky (specifikujete jednotku a podíl na pozemcích a budově) oprávněnému nájemci (vaše jméno a příjmení), který je členem bytového družstva (název, IČ a sídlo bytového družstva) na základě kupní smlouvy (případně jiné listiny) ze dne (vyplníte datum listiny), dle § 8 zákonného opatření 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí“

5. připojíte přílohy k formuláři

6. podepsaný formulář doručíte finančnímu úřadu

7. daňová povinnost bude 0,– Kč, pokud jsou samozřejmě splněny podmínky pro osvobození.

Lhůta pro podání daňového přiznání je shodná jako při neosvobozeném nabytí nemovitosti, tj. lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy došlo k zápisu vlastnického práva.

Po 1. 11. 2016 je povinností nabyvatele příslušné daňové přiznání podat na finanční úřad.

Pokud k podání přiznání ve lhůtě nedojde, hrozí riziko sankce za nepodání daňového přiznání, i když daňová povinnost je 0,– Kč.

Toto riziko se týká především bytových družstev, protože povinnost podat daňové přiznání se do 31. 10. 2016 týkala právě bytových družstev, jakožto převodce.


Chcete-li tuto záležitost konzultovat, využijte kontaktní formulář níže.

Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Michal Pazdera

Michal Pazdera

JUSTO Česká republika

Spoluautor komentáře k realitnímu zákonu. Člen dozorčí rady ARK. Člen odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL. 3× zastupoval ČR při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu. Zastupoval ČR při setkání se zástupci evropské komise. Zastupoval realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad. Aktivně se podílel na přijímání realitního zákona. 2× vystupoval na schůzi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. A jednou vystupoval v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Více o autorovi článku