Specialisté na reality a právo

(Ne)osvobození prvního úplatného nabytí jednotky v rodinném domě

24. 4. 2017, Zpět na aktuality

Ve sdělovacích prostředcích vychází v poslední době mnoho informací v souvislosti s problematikou daně z nabytí nemovitých věcí, konkrétně ve věci zdaňování úplatného nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě.

Bez ohledu na změny, které přinesla novela zákonného opatření s účinností od 1. 11. 2016, právní úprava obsažená v § 7 zákonného opatření jak ve znění účinném od 1. ledna 2014, tak ve znění účinném od 1. listopadu 2016, se vždy vztahovala pouze na jednotky v bytovém domě, nikoliv na jednotky v rodinném domě či v jiném typu stavby.

Zákonné opatření výslovně stanoví jako jednu z podmínek pro přiznání osvobození, že se musí jednat o jednotku v bytovém domě, nikoliv o jednotku v rodinném domě.

K zaměňování pojmů „bytový dům“ a „rodinný dům“ je třeba upřesnit, že termín „bytový dům“ není pojem nadřazený rodinnému domu, pro oba tyto pojmy je nadřazeným pojem „stavba pro bydlení“. Uvedené pojmy jsou výslovně definovány v § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Shodná definice těchto pojmů je rovněž uvedena v příloze vyhlášky č.357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Ustanovení § 7 zákonného opatření zcela jednoznačně rozlišuje osvobození pro stavby rodinných domů (ať již se jedná o rodinné domy jako stavby samostatné nebo jako součást pozemku či práva stavby), které je upraveno v odst. 1 písm. a) a b) uvedeného ustanovení, a pro vyjmenované jednotky v bytovém domě (nikoliv pro jakékoliv jednotky nebo pro jednotky v rodinném domě či jiném typu stavby), které je upraveno v odst. 1 písm. c) a d) [s účinností od 1. 11. 2016 pouze v písm. c)].

S ohledem na platné znění § 7 zákonného opatření a stanovenou definici pojmu „bytový dům“ nelze v současné době v daňovém řízení postupovat jiným způsobem než uplatnit osvobození pouze na případy jednotek v bytovém domě. Naproti tomu případy nabytí jednotek vyčleněných v rodinném domě či v jiném typu stavby (např. víceúčelová stavba) podléhají v souladu se zákonem zdanění.

Generální finanční ředitelství doporučuje poplatníkům, jichž se uvedená situace týká, a již podali daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uplatnili si nezákonně osvobození podle § 7 zákonného opatření z titulu prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, aby sami podali na svých místně příslušných finančních úřadech dodatečná daňová přiznání, ve kterých vyčíslí daň nebo zálohu, bez uplatnění shora uvedeného osvobození a zároveň tuto vypočtenou daň či zálohu uhradili.

Jestliže se z těchto důvodů poplatníci ocitli v obtížné životní situaci, upozorňuje Generální finanční ředitelství, že mohou z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně popř. její rozložení na splátky podle § 156 daňového řádu.

Zdroj: financnisprava.cz

Zašlete nám zprávu nebo dotaz

Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Michal Zuna

Michal Zuna

JUSTO Česká republika

Vybrat si tu složitější, avšak správnou a poctivou cestu bylo jednoduché rozhodnutí. V obchodě se pohybuji přes devět let a setkal jsem se s různými pohledy na klientský přístup ať už v obchodní, nebo partnerské rovině (kde klientem jsou pro mě naši realitní poradci). Jako jednatel společnosti JUSTO mám příležitost uplatnit pravidlo, že klient je pro nás nejdůležitější součástí byznysu. Proto pro Vás připravím vždy nadstandardní způsob řešení. Mám radost ze zvyšujících se požadavků klientů, kdy dnešní nadstandard může být zítra průměrem. To je motiv k neustálému hledání nových nástrojů a způsobů, jak Vás učinit spokojenými, a především je to motiv k průběžnému vzdělávání mne samotného i našeho týmu. Ve volném čase rád sportuji. Zejména mě baví inline bruslení nebo cvičení na TRX. Mám rád cestování, ať už za relaxem, nebo gastronomií.

Více o autorovi článku