Specialisté na reality a právo

Blíží se termín podání přiznání k dani z nemovitých věcí.

24. 1. 2017, Zpět na aktuality

Pokud jste v roce 2016 prodávali či kupovali nemovitost, nezapomeňte, že se blíží termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Kdo podává daňové přiznání, jaký typ přiznání podáváte a dokdy máte daň uhradit?

V roce 2016 jsem prodal nemovitost

 • Pokud jste v roce 2016 prodali nemovitost a v daném katastrálním území již nevlastníte jinou nemovitost, tzn. u místně příslušného finančního úřadu již nemáte žádnou povinnost hradit daň z nemovitých věcí, postačí, pokud písemně či telefonicky oznámíte místně příslušnému finančnímu úřadu, že již nemovitost nevlastníte (doporučujeme oznámení učinit v písemné formě).
 • V případě, že jste v roce 2016 prodali nemovitost a v daném katastrálním území vlastníte ještě další nemovitost, podáváte do 31. 1. 2017 dílčí daňové přiznání.

V roce 2016 jsem koupil nemovitost

 • Pokud jste v roce 2016 koupili nemovitost, je nutné přihlásit se k místně příslušnému finančnímu úřadu jako nový poplatník daně z nemovitých věcí.
 • Pokud vlastníte v daném katastrálním území pouze nově pořízenou nemovitost, podáváte k místně příslušnému finančnímu úřadu řádné daňové přiznání do 31. 1. 2017.
 • V případě, kdy již vlastníte nemovitost v daném katastrálním území a v roce 2016 jste ve stejném katastrálním území pořídili novou nemovitost, podáváte místně příslušnému finančnímu úřadu dílčí daňové přiznání do 31. 1. 2017.
 • V případech, kdy nebyl povolen vklad vlastnického práva do 31. 12. 2016, podáváte daňové přiznání do konce třetího kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl vklad vlastnického práva povolen, např. pokud byste podali návrh na vklad vlastnického práva 27. 12. 2016, vklad vlastnického práva by byl proveden např. až dne 30. 1. 2017, daňové přiznání můžete podat do 30. 4. 2017. Doporučujeme zde však, abyste se s finančním úřadem domluvili co nejdříve, aby původnímu majiteli nemovitosti již nedorazila výzva k úhradě daně.

Splatnost daně

Daň z nemovitých věcí je splatná najednou do 31. 5. 2017, pokud roční daň z nemovitých věcí nepřesáhne částku 5.000,– Kč. Pokud by roční daň z nemovitých věcí přesáhla částku 5.000,– Kč, je splatná ve dvou splátkách, a to dne 31. 5. 2017 a 30. 11. 2017.

Způsob úhrady daně

Daň lze uhradit převodním příkazem, složenkou, na pokladně finančního úřadu či prostřednictvím SIPO.

Pokud jste fyzickou osobou, tak složenka, kterou Vám finanční úřad zašle, bude Poštovní poukázka A, typ V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku.

Pokud se rozhodnete využít k placení SIPO, je třeba vyplnit „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO“ a k němu přiložíte doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. Toto je třeba doručit finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí, nejdéle do 31. 1. 2017. Pokud byste tuto lhůtu nestihli, tak Vám bude daň z nemovitých věcí do SIPO propsána až v roce 2018.

Novinky z FÚ

 • Nově lze zažádat finanční úřad o zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailové zprávy.
 • Prostřednictvím formuláře „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí“ lze do 15. 3. 2017 o tuto službu zažádat. Do žádosti lze uvést pouze jednu e-mailovou adresu. Vyberte tu, kterou skutečně využíváte. Složenka Vám již dále nebude zasílána.
 • O tuto službu nelze zažádat, pokud pro platbu daně využíváte SIPO nebo pakliže jste právnická osoba, která má zřízenou datovou schránku.

Další možné situace

 • Nemovitou věc jsem daroval
 • Nemovitou věc jsem darem dostal
 • U nemovité věci došlo ke změně poměru vlastnických práv v rámci vyrovnání SJM či jeho zúžení
 • Nemovitou věc jsem zdědil
 • Nabyl jsem nemovitou věc, která bude sloužit k provozování zemědělské výroby či chov ryb
 • Dočetl jsem se, že došlo ke změně sazeb daně či změně koeficientu
 • Došlo ke změně místní příslušnosti
 • Více osob nabylo nemovitou věc
 • A mnoho dalších

Pro konzultaci Vaší konkrétní situace se na nás neváhejte obrátit.

V případě, že máte jakékoliv otázky, které v článku nebyly vyřešeny, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře níže nebo e-mailu konkrétní kanceláři na webových stránkách www.justo.cz

Michal Pazdera

Zašlete nám zprávu nebo dotaz

Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Michal Pazdera

Michal Pazdera

JUSTO Česká republika

Spoluautor komentáře k realitnímu zákonu. Člen dozorčí rady ARK. Člen odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL. 3× zastupoval ČR při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu. Zastupoval ČR při setkání se zástupci evropské komise. Zastupoval realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad. Aktivně se podílel na přijímání realitního zákona. 2× vystupoval na schůzi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. A jednou vystupoval v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Více o autorovi článku