Specialisté na reality a právo

Nová etapa profese realitního zprostředkovatele

3. 3. 2020, Zpět na aktuality

Dnešek je pro celý realitní obor velmi významným dnem. Je to totiž první den, kdy máme vlastní zákon. Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (dále jen „ZRZ“).

Se zákonem se pojí spousta novinek, které celý náš obor čeká v krátkém čase zvládnout. Jsem přesvědčen, že mohu s klidným svědomím říct, že v JUSTO jsme se na dnešek vlastně připravovali od října 2015, kdy JUSTO zahájilo svou obchodní činnost. A každý z našich kolegů se s námi připravoval ode dne, kdy se k JUSTU připojil.

Proto bude těch změn méně, než kolik jich čeká velkou část našich kolegů na realitním trhu.

Z hlavních povinností, které ze zákona vyplývají jsou to tyto 3 oblasti:

Pojištění: Každý realitní zprostředkovatel, který zvládl nahlásit do živnostenského rejstříku k volné živnosti i obor činnosti č. 58: Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, z přílohy č. 4 k živnostenského zákona má do 3. 5. 2020 čas na to, aby se pojistil. Pokud se pojistí dříve, tak musí do 10 pracovních dní odeslat pojistku a doklad o úhradě pojistného na Ministerstvo pro místní rozvoj. Za JUSTO mohu konstatovat, že mezi našimi kolegy panuje dlouhodobá shoda v tom, že poskytovat klientům záruky je nezbytné, a to i za cenu zvýšených nákladů. Proto budou naše kanceláře a konzultanti pojištěni na vyšší částky, než jim ukládá zákon. Samozřejmostí je pro nás i to, že budeme připraveni na vyžádání předložit pojistnou smlouvu v souladu s § 7 odst. 1 ZRZ, stejně tak budeme mít její elektronickou verzi na stránce každé kanceláře a dalších veřejně přístupných místech, které to umožňují.

Poradci, kteří jednají za naše kanceláře či konzultanty, budou pojištěni v souladu s § 7 odst. 5 ZRZ na limit 1.750.000,– Kč, a to z důvodu, že veškerou odpovědnost vůči klientům nese kancelář, jejímž jménem poradce jedná. Také poradci budou připraveni na vyžádání předložit pojistnou smlouvu a případně i smlouvu o spolupráci. Elektronickou verzi pojistné smlouvy najdete na stránce každého poradce a dalších veřejně přístupných místech, které to umožňují.

Změna na vázanou živnost: Do 3. 9. 2020 je třeba doložit živnostenskému úřadu vzdělání, případně praxi + vzdělání. Pokud jste nedosáhli středoškolského vzdělání ukončeného maturitou, pak je třeba absolvovat zkoušku Realitní zprostředkovatel. Před nedávnem náš kolega Slavomír Marek absolvoval zátěžový test našeho JUSTO vzdělávacího systému. Bez přípravného kurzu úspěšně složil zkoušku Realitní zprostředkovatel. Tímto ukázal, že naše kolegy připravujeme nejen do praxe, ale díky našemu vzdělávacímu systému jsou zvyklí absolvovat pravidelně testy a praktické zkoušky.

Změna procesů: Toto je nejpodstatnější změna. Týká se:

  • úpravy smluvní dokumentace,
  • softwarových řešení,
  • principů, které jsme znali,
  • směrnic,
  • reklamačního řádu
  • a řady dalších dokumentů.

Změna procesů je spojena s posílením práv klientů realitních kanceláří a také s tím, že vázaná živnost je vyšším stupněm kvalifikace a tak i možnost orgánů státní správy sankcionovat realitní zprostředkovatele se výrazně zvyšuje (toto vychází z důvodové zprávy k ZRZ).

Chceme ke klientům přistupovat s maximální transparentností a otevřeností. JUSTO znamená správně či spravedlivý. A tak se snažíme k naší profesi přistupovat. Zakládáme si na tom, že:

  • naši klienti dostávají návrhy smluvní dokumentace s dostatečným předstihem, s možností se k ní vyjádřit;
  • kupujícím, kteří reagují na nemovitosti, které nabízíme v zastoupení prodávajících, doporučujeme, aby si najali své nezávislé odborníky. Ať už realitní makléře, advokáty či odborníky v posuzování technického stavu nemovitostí;
  • naši klienti najdou na webových stránkách a obchodních listinách vždy jednoznačnou identifikaci toho, s kým jednají a případně budou uzavírat smlouvy;
  • pokud jsou kancelář či konzultant zastoupeni realitním poradcem, tak vždy předkládáme plnou moc, abychom tuto skutečnost jednoznačně doložili. Kopie plné moci je následně přiložena k uzavírané dokumentaci.

Pro zvýšení důvěry v realitní zprostředkovatele se na trhu angažujeme i v rámci školení, seminářů, konferencí, kongresů a workshopů. Také jsme pro kolegy z oboru zpřístupnili vlastní technologická řešení. Náš jednatel Michal Pazdera se jako spoluautor podílel na vydání odborné publikace Komentář k zákonu o realitním zprostředkování.

Věříme, že i po účinnosti zákona budou narůstat řady spokojených klientů a kolegů či spolupracujících realitních zprostředkovatelů.

Michal Pazdera

Michal Pazdera

JUSTO Česká republika

Spoluautor komentáře k realitnímu zákonu. Člen dozorčí rady ARK. Člen odborné komise pro legislativu, daně a finance v ARK. Zastupoval ČR při hodnocení výborem MONEYVAL. 3× zastupoval ČR při setkání se zástupci Mezinárodního měnového fondu. Zastupoval ČR při setkání se zástupci evropské komise. Zastupoval realitní sektor v rámci 2. kola národního hodnocení rizik, které koordinuje Finanční analytický úřad. Aktivně se podílel na přijímání realitního zákona. 2× vystupoval na schůzi ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny. A jednou vystupoval v hospodářském výboru Poslanecké sněmovny.

Více o autorovi článku