Specialisté na reality a právo

Daň z nabytí nemovitých věcí v praxi

21. 11. 2016, Zpět na aktuality

Dne 1. 11. 2016 nabyla účinnosti novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. Co s sebou novela přinesla v praxi a jak se s touto novelou v prvních dnech vypořádaly realitní kanceláře? Jaké jsou dopady novely na kupujícího? A mohla by být v důsledku změn ovlivněna finanční bonita klienta při nákupu nemovitosti?

Dne 1. 11. 2016 vstoupila v účinnost novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí. O tom, co novela přináší, a o předpokládaných důsledcích novely v realitní praxi jsme vás informovali již 8. 8. 2016 v článku „Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí“, který naleznete v aktualitách na našich webových stránkách. Pro připomenutí zde uvádíme, že nejzásadnější změnou je změna osoby poplatníka daně, kdy poplatníkem této daně se stal kupující.

Rozhodným okamžikem pro určení poplatníka daně je datum, kdy byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že byl návrh na vklad podán do 31. 10., poplatníkem této daně je prodávající nebo kupující (zde se mohly strany ještě na osobě poplatníka domluvit). Od 1. 11. se však strany dohodnout nemohou a poplatníkem je vždy strana kupující.

První dny účinnosti novely již začínají ukazovat, jak se v praxi s novinkami vypořádali prodávající a kupující, včetně realitních a advokátních kanceláří. Výhodu měli ti, kteří se na změny, které novela přinesla, připravili již dříve před nabytím účinnosti novely a předem jednoznačně definovali další postupy ohledně výše kupní ceny, způsobu úhrady daně apod.

Jak bychom tedy měli nastavit cenu při prodeji po 1. 11. 2016?

V případě, že při prodeji využíváte služeb realitní kanceláře, vhodnou kupní cenu s vámi nastavil váš realitní poradce. Do 31. 10. kupní cena zahrnovala také daň z nabytí nemovitých věcí. Od 1. 11. však kupní cena tuto daň nezahrnuje. Prodávající má prakticky dvě možnosti. První možnost je ponechat stávající kupní cenu. Tato volba však znamená faktické 4% zdražení nemovitosti pro kupujícího a možné prodloužení doby prodeje nemovitosti. Druhou možností je provést korekci kupní ceny. Pokud jste tedy s vaším realitním poradcem případnou úpravu kupní ceny neměli ujednanou již před účinností novely, je nyní nejvyšší čas zhodnotit vaši cenovou strategii a kupní cenu přizpůsobit nové situaci.

Jak by měla být inzerována cena nemovitosti na prodej po 1. 11. 2016?

Kupní cena nemovitosti by měla být inzerována jako konečná cena pro kupujícího a měla by zahrnovat právní služby a také případnou provizi realitní kanceláře. Velmi zjednodušeně by kupní cena měla zahrnovat pouze ty náklady, které při prodeji hradí strana prodávající. Náklady, které jdou k tíži strany kupující, jsou již nad rámec kupní ceny. V tomto případě se jedná právě o daň z nabytí nemovitých věcí. Dalšími náklady nad rámec kupní ceny mohou být například měsíční náklady na bydlení, následná daň z nemovitostí atd. Pro jednoznačnost doporučujeme při inzerci nemovitosti ke konečné kupní ceně uvádět do poznámky další náklady, které bude hradit strana kupující po převodu nemovitosti do svého vlastnictví.

Jak má být kupní cena a daň ošetřena v kupní smlouvě po 1. 11. 2016?

Jelikož daň z nabytí nemovitých věcí je postavena mimo kupní cenu, není nutné, aby se v kupní a případně úschovní smlouvě o dani dále pojednávalo. Nicméně pokud by kupující přesto požadoval také úschovu prostředků na úhradu daně z nabytí nemovitých věcí, lze s advokátní kanceláří takovou úschovu domluvit.

Na jakém formuláři mohu po 1. 11. 2016 podávat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí?

Na webových stránkách finanční správy, v sekci daňové tiskopisy, jsou již k dispozici nové formuláře. Nové formuláře jsou určeny pro kupující, kteří podali návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí po 1. 11.

Ing. Pavlína Pazderová

Zašlete nám zprávu nebo dotaz

Vaše data zpracováváme podle Zásad ochrany osobních údajů.

Ing. Pavlína Pazderová

Ing. Pavlína Pazderová

JUSTO Česká republika

V JUSTO působím jako administrativní podpora celého JUSTO týmu. Na starosti mám také ostrahu naší kanceláře – psí slečny Elišku a Rozárku, které jsou hrdými členkami našeho kolektivu. JUSTO pro mě znamená vysoké nároky na znalosti a schopnosti realitního poradce i celého týmu, udržování nadstandardu, zajištění spokojenosti klientů, poctivost na prvním místě. Toto by mělo být samozřejmostí nejen v realitní oblasti. Najít tým lidí, kteří by se s takovými hodnotami dokázali ztotožnit a řídit se jimi, není v dnešní době jednoduchý úkol. Proto jsem ráda, že mohu být součástí takového týmu – součástí JUSTO.

Více o autorovi článku